Thi tuyển công chức viên chức cần chứng chỉ Tiếng Anh Tin Học gì?

Câp nhật: 15/11/2016
 • Người đăng: admin
 • |
 • 1945 lượt xem

Ngày 28/7/2016, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 1814/SNV-ĐTBDTD

về điều kiện văn bằng, chứng chỉ dự tuyển công chức, viên chức.

Bây giờ, các Bộ, ngành đã ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn các ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; các quy định về công chứ viên chức phải có chứng chỉ ngoại ngữ tin học theo tiêu chuẩn mới (tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông quy định hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin).

Văn bằng về chứng chỉ công chức, viên chức

Văn bằng về chứng chỉ công chức, viên chức

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị thông báo nội dung này trên các phương tiện thông tin để mọi người biết và chuẩn bị đủ điều kiện nếu có nhu cầu đăng ký tuyển dụng công chức, viên chức.

Theo đó, đối chiếu với quy định về giáo viên Mầm non, phân hạng giáo viên Tiểu học mới nhất, thí sinh muốn thi viên chức theo ngành của mình bắt buộc phải có chứng chỉ Tiếng anh A2, A1 (bậc 1, bậc 2) và chứng chỉ Tin học theo đúng quy định của Bộ. Vì vậy thi lấy chứng chỉ trên ở đâu, của trường nào để phù hợp với quy định mới của Bộ đang là điều mà nhiều người quan tâm.

 

\

Chứng Chỉ Tiếng Anh A2 Khung Châu Âu

Chứng chỉ tin học theo thông tư 03/2014

Theo thông tin của Bộ GD&ĐT về việc công nhận năng lực khảo thí trình độ Ngoại ngữ theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam (A1, A2, B1, B2, C1, C2) tương đương khung tham chiếu Châu Âu về ngôn ngữ (CEFR) tại khu vực miền bắc hiện nay chỉ có 5 đơn vị được cấp phép đào tạo tại công văn số số 826/TB-BGDĐT ngày 5/8/2011, số 896/TB-BGDĐT ngày 24/8/2011 và số 42/TB-BGDĐT ngày 11/1/2013, gồm có các đơn vị sau: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại Học Thái Nguyên, Trường Đại học Hà Nội, Đại Học Vinh

 

*Đối Tượng Đăng Ký

  • Viên chức đang làm việc ở các đơn vị sự nghiệp của nhà nước;
  • Viên chức đang làm công tác quản lý, lãnh đạo từ cấp phòng trở lên trong các doanh nghiệp nhà nước;
  • Cán bộ, công chức cấp xã;
  • Sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam.