Thi chứng chỉ tin học TT03 – mở rộng con đường sự nghiệp

Câp nhật: 26/11/2021
  • Người đăng: admin
  • |
  • 92 lượt xem

Chứng chỉ tin học cấp quốc gia quy định về chuẩn mực đánh giá năng lực sử dụng công nghệ thông tin của người học. Nội dung, hình thức, điều kiện dự thi, tổ chức thi, cấp chứng chỉ được quy định tại thông tư  TT03/2014/TT-BTTTT  ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và của Bộ Giáo dục (sau đây gọi là chứng chỉ tin học TT03). Đây là chứng chỉ tin học mới, thay thế cho chứng chỉ tin học A, B, C. Chứng chỉ tin học dành cho các đối tượng là học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động… Hãy liên hệ đến Trangtuyensinh24h để ôn thi và thi chứng chỉ tin học TT03 Hà Nội.

Chứng chỉ tin học TT03 có gì mới hơn so với chứng chỉ A B C?

Công nghệ thông tin trong thời đại mới đang phát triển mạnh mẽ, thay đổi gần như mỗi ngày. Do đó, sẽ không có gì gọi là “đủ” khi nói đến trình độ công nghệ thông tin. Các chứng chỉ tin học hiện nay đưa ra các tiêu chuẩn để đánh giá trình độ sử dụng tin học ở mức cơ bản của người học. Ở mức độ này, người học có đủ khả năng để hoàn thành công việc ở mức cơ bản và có nền tảng để cập nhật và học cái mới trong quá trình làm việc. Chứng chỉ tin học TT03 cập nhật những kiến thức nền tảng mới, chuyên sâu hơn về máy tính và thao tác tin học so với chứng chỉ A B C, áp dụng cho việc xét tốt nghiệp, xét tuyển tại các trường học, cơ quan…

thi-tin-hoc-tt03

Chứng chỉ tin học cơ bản sẽ tập trung vào các nội dung sau:

Modulee kĩ năng 01: Hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản, máy tính

Modulee kĩ năng 02 : Sử dụng máy tính cơ bản

Modulee kĩ năng 03 : Xử lý văn bản cơ bản (Word)

Modulee kĩ năng 04 : Sử dụng bảng tính cơ bản (Excel)

Modulee kĩ năng 05 : Sử dụng trình chiếu cơ bản (Power Point)

Modulee kĩ năng 06 : Sử dụng internet cơ bản

Chứng chỉ tin học cơ bản là điều kiện bắt buột đối với sinh viên, công chức, viên chức – những người cần xét tốt nghiệp, xét tuyển công chức, viên chức, hạng chức danh nghề nghiệp…

thi-tin-hoc-tt03

 

Nếu bạn muốn chuẩn bị kỹ năng tin học cao hơn để thuận tiện làm việc, thăng chức, nâng lương sau này thì nên cân nhắc đến kỹ năng tin học nâng cao. Sau khi có chứng chỉ tin học cơ bản, bạn có thể chuẩn bị lên chứng chỉ tin học nâng cao với 3 trong 9 Module gồm:

Module kĩ năng 07 : Xử lý văn bản nâng cao (Word)

Module kĩ năng 08: Sử dụng bảng tính nâng cao (Excel)

Module kĩ năng 09: Sử dụng trình chiếu nâng cao (Power Point)

Module kĩ năng 10: Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Module kĩ năng 11: Thiết kế đồ họa 2 chiều

Module kĩ năng 12: Biên tập ảnh

Module kĩ năng 13: Biên tập trang thông tin điện tử

Module kĩ năng 14: An toàn, bảo mật thông tin

Module kĩ năng 15 : Sử dụng phần mềm kế hoạch dự án

Hiện nay, module kỹ năng 07, 08, 09 là phổ biến nhất vì đáp ứng tốt nhu cầu tin học văn phòng tại các cơ quan, doanh nghiệp. Phần thi tin học nâng cao là tự chọn. Với chứng chỉ tin học, bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn khi tìm kiếm việc làm, có đủ bằng chứng để chứng minh năng lực sử dụng máy tính của mình, phục vụ tốt hơn cho công tác sau này.

thi-tin-hoc-tt03

Để đăng ký khóa học tin học cấp tốc, bạn hãy liên hệ đến. Chúng tôi sẽ cung cấp tài liệu ôn thi chuẩn, bám sát vào trọng tâm đề thi, có giáo viên hướng dẫn trực tuyến qua ứng dụng Zoom. Chúng tôi cam kết đường truyền ổn định, thuận tiện cho việc học online.