Những loại chứng chỉ tin học thi công chức 2020 mà bạn cần biết!

Câp nhật: 16/12/2017
  • Người đăng: admin
  • |
  • 61 lượt xem

Hiện nay có rất nhiều loại chứng chỉ Tin Học khác nhau mà các bạn học viên cũng rất khó phân biệt tin học loại nào với loại nào? Mọi người thắc mắc chứng chỉ tin học thi công chức 2020.

Hãy cùng trung tâm tìm câu trả lời ngay nhé !

Câu hỏi 1: Có những loại chứng chỉ Tin Học nào?

Trả lời: Có 2 loại chứng chỉ Tin Học. Đó là Tin học quốc tế IC3, MOS và Tin Học theo thông tư 03/2014-BTTTT Việt Nam.

Câu hỏi 2:Những loại chứng chỉ nào hết giá trị ở Việt Nam?

Trả lời: Chứng chỉ của bôj A,B,C trước đây hết giá trị kể từ ngày 10/8/2016 theo thông tư liên tịch số 17 thì những chứng chỉ này không còn giá trị ở Việt Nam. Đồng thời Bộ giáo dục cũng dừng bán phôi để in chứng chỉ A,B,C này các bạn nhé!

Câu hỏi 3: Những chứng chỉ tin học thi công chức 2017?

Trả lời: Các bạn thi công chức, viên chức sau ngày 10/8/2016 ở Việt Nam sẽ thi theo mẫu chứng chỉ mới đó là kỹ năng sư dụng công nghệ thông tin theo thông tư 03/2014-BTTTT.