“Bằng Tiếng Anh B1 có giá trị bao lâu?” Tìm hiểu ngay nhé!

Câp nhật: 18/12/2017
  • Người đăng: admin
  • |
  • 76 lượt xem

+Trước tiên mình cần tìm hiểu có mấy loại chứng chỉ B1 và chúng có giá trị bao lâu nhé?

==>Có 2 loại chứng chỉ B1:

         +Chứng chỉ B1 nội bộ;

         +Chứng chỉ B1 châu Âu/ quốc tế.

1.Chứng chỉ Tiếng Anh B1 của Bộ Giáo Dục:

“Chứng chỉ B1 nội bộ” hay chứng chỉ của Bộ Giáo Dục do các đơn vị trường Đại học trong nước được Bộ Giáo Đào tạo cấp phép tổ chức thi. Chứng chỉ này cũng gọi là chứng chỉ B1 theo khung tham chiếu chung châu Âu và có giá trị 2  năm trên toàn quốc.

2.Chứng chỉ Tiếng Anh B1 châu Âu

“Chứng chỉ B1 châu Âu” do viện khảo thí của trường Đại học Cambridge Anh cấp. Chứng chỉ B1 của Cambridge có giá trị vĩnh viễn nhưng các đơn vị tại Việt nam hầu hết chỉ công nhận chứng chỉ này trong vòng 2 năm.