Giáo viên cần trình độ tiếng Anh A2 hay B1?

Câp nhật: 05/11/2021
  • Người đăng: admin
  • |
  • 302 lượt xem

Theo quy định tại 04 Thông tư mới số 01, 02, 03, 04 /2021/TT-BGDĐT có hiệu lực kể tử ngày 20/03/2021 thay thế các Thông tư liên tịch cũ, Bộ Giáo dục đã bỏ yêu cầu bắt buộc đối với chứng chỉ ngoại ngữ, tin học dành cho giáo viên. Tuy nhiên, thay vào đó, giáo viên cần có trình độ ngoại ngữ phù hợp để đáp ứng yêu cầu vị trí công tác. Chính vì thế, dù không cần nộp chứng chỉ tiếng Anh như quy định cũ, giáo viên vẫn cần học tiếng Anh để đáp ứng tiêu chuẩn nghề nghiệp, tạo điều kiện thăng hạng trong tương lai. Vậy giáo viên cần trình độ tiếng Anh như thế nào?

Tiếng Anh vẫn là điều kiện tuyển dụng, thăng hạn đối với giáo viên

Theo quy định tại khoản 4 (Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn và nghiệp vụ), Điều 3,4,5 (tương ứng với giáo viên hạng III, II, I), chương II (Về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp) của cả 4 Thông tư 01, 02, 03, 04 /2021/TT-BGDĐT, giáo viên vẫn cần có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng ngoại ngữ trong một số nhiệm vụ được giao đối với giáo viên hạng III, II, I ở cả 4 cấp học.

hoc-tieng-anh-b1-co-ban-ha-noi

Ngoài ra, dù trong Thông tư 01,02,03,04/2021/TT-BGDĐT không yêu cầu bắt buộc đối với chứng chỉ ngoại ngữ, tin học thì giáo viên vẫn cần có trình độ tiếng Anh trong thi tuyển viên chức đã được hướng dẫn cụ thể trong Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.

Do đó, trình độ tiếng Anh vẫn là yêu cầu quan trọng đối với cơ hội nghề nghiệp và thăng tiến của giáo viên.

 

Giáo viên cần trình độ tiếng Anh như thế nào?

Dựa theo quy chuẩn tiếng Anh trước đó đối với giáo viên thì giáo viên mỗi cấp sẽ có yêu cầu về trình độ ngoại ngữ khác nhau như sau:

Giáo viên cấp 1

Giáo viên tiểu học hạng II

+ Giáo viên không dạy ngoại ngữ cần trình độ ngoại ngữ tương đương với A2

+ Giáo viên dạy ngoại ngữ cần trình độ ngoại ngữ thứ 2 tương đương với A2

Giáo viên tiểu học hạng III

+ Giáo viên không dạy ngoại ngữ cần trình độ ngoại ngữ tương đương với A2

+ Giáo viên dạy ngoại ngữ cần trình độ ngoại ngữ thứ 2 tương đương với A2

luyen-thi-chung-chi-tieng-anh-vstep

Giáo viên tiểu học hạng IV

+ Giáo viên không dạy ngoại ngữ cần trình độ ngoại ngữ tương đương với A1

+ Giáo viên dạy ngoại ngữ cần trình độ ngoại ngữ thứ 2 tương đương với A1

Giáo viên cấp 2

Giáo viên THCS hạng I           

+ Giáo viên không dạy ngoại ngữ cần trình độ ngoại ngữ tương đương với B1

+ Giáo viên dạy ngoại ngữ cần trình độ ngoại ngữ thứ 2 tương đương với B1

Giáo viên THCS hạng II

+ Giáo viên không dạy ngoại ngữ cần trình độ ngoại ngữ tương đương với A2

+ Giáo viên dạy ngoại ngữ cần trình độ ngoại ngữ thứ 2 tương đương với A2

Giáo viên THCS hạng III

+ Giáo viên không dạy ngoại ngữ cần trình độ ngoại ngữ tương đương với A1

+ Giáo viên dạy ngoại ngữ cần trình độ ngoại ngữ thứ 2 tương đương với A1

Giáo viên cấp 3

Giáo viên THPT hạng I           

+ Giáo viên không dạy ngoại ngữ cần trình độ ngoại ngữ tương đương với B1

+ Giáo viên dạy ngoại ngữ cần trình độ ngoại ngữ thứ 2 tương đương với B1

luyen-thi-chung-chi-tieng-anh-vstep

Giáo viên THPT hạng II

+ Giáo viên không dạy ngoại ngữ cần trình độ ngoại ngữ tương đương với A2

+ Giáo viên dạy ngoại ngữ cần trình độ ngoại ngữ thứ 2 tương đương với A2

Giáo viên THPT hạng III

+ Giáo viên không dạy ngoại ngữ cần trình độ ngoại ngữ tương đương với A2

+ Giáo viên dạy ngoại ngữ cần trình độ ngoại ngữ thứ 2 tương đương với A2

Hy vọng những thông tin trên phần nào “gỡ rối” cho giáo viên khi cần đáp ứng yêu cầu và điều kiện về tiếng Anh.