Lý do khiến cho bạn làm bài thi chứng chỉ tiếng anh B1 phần nghe kém và khắc phục