THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN VÀ CHUYÊN VIÊN CHÍNH NĂM 2021

Câp nhật: 05/03/2021
 • Người đăng: admin
 • |
 • 123 lượt xem

Theo chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên do Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định số 975/QĐ-BNV ngày 28/8/2013 . Thông báo tổ chức tuyển sinh bồi dưỡng khóa học quản lý nhà nước ngạch chuyên viên , chuyên viên chính trên toàn quốc

I, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA HỌC CHUYÊN VIÊN – CHUYÊN VIÊN CHÍNH:

A, Khóa học chuyên viên: Cán bộ, công chức, viên chức ngạch cán sự đang làm việc trong các cơ quan Nhà nước, các tổ chức  Đảng, đoàn thể và doanh nghiệp nhà nước có thời gian giữ ngạch tối thiểu 03 năm; cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian tập sự chuyên viên có nhu cầu tham dự khóa học.

B, Khóa học chuyên viên chính: Cán bộ, công chức, viên chức có mã ngạch 01-002 và tương đương; những cán bộ làm trong các tổ chức Đảng và đoàn thể có mức lương từ 3.33 trở lên; cán bộ, công chức, viên chức có ít nhất 6 năm giữu ngạch chuyên viên và các đối tượng khác có nhu cầu tham gia khóa học.

II, MỤC ĐÍCH CỦA KHÓA HỌC CHUYÊN VIÊN VÀ CHUYÊN VIÊN CHÍNH.

A, Khóa học chuyên viên

+ Trang bị, cập nhật những kiến thức cần thiết về Quản lý nhà nước và kỹ năng thực thi công việc, đồng thời tăng cường ý thức phục vụ nhân dân nhằm nâng cao năng lực công tác cho cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn và trách nhiệm được giao.

+ Chuẩn hóa ngạch chuyên viên cho cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí làm việc và thời gian công tác theo quy định của Bộ Nội Vụ.

+ Chứng chỉ hoàn thành chương trình QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN là cơ sở, điều kiện bắt buộc để cán bộ, công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn bổ sung hồ sơ dự thi nâng ngạch.

B, Khóa học chuyên viên chính.

+ Phát triển năng lực thực thi công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức ngạch chuyên viên chính phù hợp với tiêu chuẩn theo quy định và đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước

+ Chuẩn hóa ngạch chuyên viên chính cho cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí làm việc và thời gian công tác theo quy định của Bộ Nội Vụ.

+ Chứng chỉ hoàn thành chương trình QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH là cơ sở, điều kiện bắt buộc để cán bộ, công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn bổ sung hồ sơ dự thi nâng ngạch tương đương và cao hơn.

C. Khoá Học Lãnh Đạo Cấp Phòng
Công chức, viên chức đang giữ chức vụ trưởng, phó trưởng phòng hoặc tương đương trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp hoặc cán bộ trong diện quy hoạch lãnh đạo cấp phòng hoặc tương đương;
Công chức lãnh đạo cấp phòng và tương đương, công chức quy hoạch lãnh đạo cấp phòng của: các bộ, ngành Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các sở, ngành thuộc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.
1. Nội dung đào tạo: Theo Quyết định số 1045/QĐ-BNV ngày 18 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tài liệu đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng
2. Thời gian nhận hồ sơ:Liên tục hàng tháng
3. Lịch khai giảng: Liên tục hàng tháng
 
 
anh5
 

III, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌC:

+ Khai giảng liên tục

+ Thời gian học: 2 tháng. Học online vào các ngày trong tuần hoặc T7 và chủ nhật hoặc vào các buổi tối trong tuần

Hồ sơ yêu cầu:

  • Lớp chuyên viên, chuyên viên chính và lãnh đạo cấp phòng 
  • 01 phiếu đăng kí (được phát miễn phí tại địa điểm đăng kí).
  • 02 hình 3×4 (sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh)
  • 01 bản CMTND photo

Mọi thông tin học viên thắc mắc hoặc đăng kí thi vui lòng liên hệ :

Hotline: 0961189663 (Cô Thuý)

Địa chỉ: Phòng 101, Nhà B, Số 128A Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội