Chứng chỉ Tiếng Anh B có thời hạn bao lâu? Xem câu trả lời nhé!