NHỮNG THÔNG TIN CẦN BIẾT VỀ TOEFL ITP – TÀI LIỆU LUYỆN THI TOEFL ITP® Practice Tests

Câp nhật: 19/03/2021
 • Người đăng: admin
 • |
 • 323 lượt xem

TOEFL ITP® là bài thi đánh giá trực tiếp trình độ sử dụng tiếng Anh của thí sinh ở các kỹ năng Đọc hiểu, Nghe hiểu, Cấu trúc & Ngữ pháp do Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) nghiên cứu và phát triển. Từ năm 2014, Bộ GD & ĐT đã quy định, thí sinh có điểm thi TOEFL ITP® từ 450 điểm trở lên sẽ được miễn thi và nhận điểm tối đa (10 điểm) môn ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Điểm thi TOEFL ITP là tiêu chí xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đầu vào tại nhiều trường Đại học lớn trong và ngoài nước.

TOEFL ITP® Practice Tests là tài liệu chính thức được ETS biên soạn để giúp thí sinh làm quen và ôn luyện cho bài thi TOEFL ITP®.

LỢI ÍCH NỔI TRỘI:

  • Giúp thí sinh làm quen với format bài thi TOEFL ITP®;
  • Cung cấp đề thi mẫu để thí sinh luyện tập bài thi;
  • Cung cấp các chiến thuật ôn luyện và làm bài thi hiệu quả;
  • Cung cấp thông tin về cách chấm điểm theo hệ thống của ETS;
  • Là nguồn tài liệu không chỉ cho thí sinh mà còn giúp giáo viên đưa ra kế hoạch luyện tập để thí sinh đạt được mức điểm như mong đợi.

NỘI DUNG EBOOK GỒM 03 PHẦN CHÍNH:

Phần giới thiệu: gồm thông tin về các phần thi, các dạng thức câu hỏi trong bài thi và cung cấp các chiến thuật để làm từng phần thi.

Phần đề thi: gồm Practice Test A và Practice Test B là 2 bài thi TOEFL ITP® đầy đủ, kèm phiếu trả lời, đáp án và phần lời trong băng cho bài nghe.

Phần chấm điểm: Hướng dẫn công thức tính điểm và bảng quy đổi điểm giữa điểm thô (raw score) và điểm quy đổi (scaled score).

  • Nghe hiểu
   Số lượng câu hỏi: 50 Câu
   Thời gian làm bài: 35 phút
  • Cấu trúc & Ngữ pháp
   Số lượng câu hỏi: 40 Câu
   Thời gian làm bài: 25 phút
  • Đọc hiểu
   Số lượng câu hỏi: 50 Câu
   Thời gian làm bài: 55 phút

Sau khi làm bài xong, thí sinh kiểm tra và đối chiếu phần bài làm của mình với đáp án tương ứng của từng đề ở trang 94-95 của sách. Sau đó tính số câu trả lời đúng và sử dụng bảng quy đổi từ số câu đúng sang số khoảng điểm TOEFL ITP® ở trang 124 của sách và sử dụng hướng dẫn tính điểm tổng ở trang 123 để biết khoảng điểm TOEFL ITP® mà thí sinh có thể đạt được.
Với phần nghe, sau khi đã kiểm tra và đối chiếu đáp án, thí sinh nên mở phần Lời trong băng (Tapescript) ở trang 96-120 của sách để nghe lại các files nghe và hiểu rõ những phần mình không nghe được.

NHẬN NGAY TÀI LIỆU TOEFL ITP® Practice Tests TẠI ĐÂY

Chúc các thí sinh luyện tập thành công để có thể đạt được điểm số như mong muốn trong kỳ thi TOEFL ITP®!