Home » Lịch Thi

Lịch Thi

Lịch Thi Chứng Chỉ Ngoại Ngữ Tiếng Anh.

Thực hiện sứ mệnh về việc: “đào tạo chứng chỉ ngoại ngữ B1,B2,C1,C2 theo chuẩn khung tham chiếu Châu Âu” ! theo kế hoạch 2015-2016, Thông báo về việc liên kết với các Trường Đại Học để định kỳ tổ chức các kỳ thi: “Đánh Giá Năng Lực Tiếng Anh”. Lịch thi Chứng Chỉ Ngoại Ngữ Tiếng Anh chi tiết như sau:

1. Lịch thi Chứng Chỉ Ngoại Ngữ Tiếng Anh A2 B1 B2 C1 C2 : 

STT Đại học tổ chức thi  Địa điểm thi Ngày thi Thời hạn đăng kí
1 Trường ĐH Đà Nẵng Hà Nội,Đà Nẵng 15/01/2016 Nhận hồ sơ đến trước thi 5 ngày
2 Đại Học Thái Nguyên Thái Nguyên 13-14/12/2016 Nhận hồ sơ đến trước thi 5 ngày
3 Đại Học Hà Nội Hà Nội 21/12/2016 Nhận hồ sơ đến trước thi 5 ngày
4 ĐH Ngoại Ngữ-ĐHQG Hà Nội Hà Nội 14/12/2016 Nhận hồ sơ đến trước thi 5 ngày
5 Đại Học Ngoại Ngữ Huế  Hà Nội 14/12/2016 Nhận hồ sơ đến trước thi 5 ngày
6 Đại Học Vinh Vinh 04; 18; 25; 31/12/2016 Nhận hồ sơ đến trước thi 5 ngày
7 ĐH Sư Phạm TP.HCM HCM 11/12/2016 Nhận hồ sơ đến trước thi 5 ngày

2. Kết Quả Thi

  1. Kết quả kì thi sẽ phân loại sinh viên theo các trình độ bậc A1,A2,B1,B2,C1 và C2
  2. Lịch báo kết quả thi sẽ báo sau 20 ngày kể từ khi kết thúc kì thi và sẽ được cập nhật liên tục tại Website: vào đây
  3. Bằng chứng chỉ ngoại ngữ tương đương sẽ cấp ngay sau khi có kết quả
icon-goi-lienviet
0961.189.663