Giáo viên Mầm non THCS có cần chứng chỉ Tiếng Anh không?

Câp nhật: 08/11/2016
  • Người đăng: admin
  • |
  • 68 lượt xem

Theo thông tư số 20,21/2015 /TTLT-BGDĐT-BNV về phân hạng giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS quy định: Trình độ chuyên môn đối với giáo viên bậc I, II, III, IV phải có chứng chỉ ngoại ngữ – tin học đúng quy định.

*Điều kiện văn bằng, chứng chỉ dự tuyển công chức, viên chức theo quy định mới

Để việc tuyển dụng công chức, viên chức đảm bảo đúng theo các quy định của pháp luật. Gần đây, ngày 27/06/2016 Sở Nội vụ TP Hà Nội ban hành công văn số 1814/SNV-ĐTBDTD về điều kiện tiêu chuẩn dư tuyển thi công chức viên chức như sau: Người đăng ký tham gia tuyển dụng công chức, viên chức phải có đầy đủ các điều kiện theo các quy định về chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức, các quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; trong đó cần thực hiện đúng các quy định mới về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, chứng chỉ quản lý nhà nước theo ngạch đối với công chức, chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.
 
Hiện nay, các Bộ, ngành đã ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn các ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; các quy định về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo tiêu chuẩn mới (tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông quy định hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin).

*Theo quy định mới này, muốn thi viên chức, công chức cần phải có chức ngoại ngữ, tin học theo đúng quy định

Theo thông tin của Bộ GD&ĐT về việc công nhận năng lực khảo thí trình độ Ngoại ngữ theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam (A1, A2, B1, B2, C1, C2) tương đương khung tham chiếu Châu Âu về ngôn ngữ (CEFR) tại khu vực miền bắc hiện nay chỉ có 4 đơn vịđược cấp phép đào tạo tại công văn số số 826/TB-BGDĐT ngày 5/8/2011, số 896/TB-BGDĐT ngày 24/8/2011 và số 42/TB-BGDĐT ngày 11/1/2013, gồm có các đơn vị sau: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội,Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại Học Thái Nguyên, Trường Đại học Hà Nội.